.
top of page

ENERO 2022

GACETA 01
01-Enero-22

GACETA 02
13-Enero-22

GACETA 03
21-Enero-22

GACETA 04
28-Enero-22

FEBRERO 2022

GACETA 05
04-Febrero-22

GACETA 08
18-Febrero-22

GACETA 06
10-Febrero-22

GACETA 09
25 Febrero-22

GACETA 07
17-Febrero-22

GACETA 10
28-Febrero-22

Marzo 2022

GACETA 11
04-Marzo-22

GACETA 14
25-Marzo-22
Volumen II

GACETA 12
11-Marzo-22

GACETA 13
18-Marzo-22

GACETA 15
29-Marzo-22

ABRIL 2022

GACETA 16
01-Abril-22

GACETA_16_ANEXO 1 (MANUAL DE ORGANIZACIÓN SAPASNIR)

GACETA 17
04-Abril-22

 

GACETA 18
21-Abril-22

GACETA_16_ANEXO 2 (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS_SAPASNIR

GACETA 19
28-Abril-22

MAYO 2022

GACETA 20
06-Mayo-22

GACETA 21
12-Mayo-22

GACETA 22
17-Mayo-22

GACETA 23
26-Mayo-22

JUNIO 2022

GACETA 24
02-junio-22

GACETA 27
23-junio-22

GACETA 25
09-junio-22

GACETA 28
29-junio-22

GACETA 26
16-junio-22

JULIO 2022

GACETA 29
07-julio-22

GACETA 30
15-julio-22

GACETA 31
27-julio-22

AGOSTO 2022

GACETA 32
05-agosto-22

GACETA 33
11-agosto-22

ANEXO_1_Programa Municipal de Prevención Social

GACETA 34
18-agosto-22

Anexo 2 Gaceta 32 

GACETA 36
29-agosto-22

SEPTIEMBRE 2022

GACETA 37
08-septiembre-22

M P Presidencia 38
ANEXO 2

GACETA 38
22-septiembre-22

M O Bienestar Integral 38
ANEXO 3

M O Presidencia  38
ANEXO 1

M P Bienestar Integral 38
ANEXO 4

GACETA 39
30-septiembre-22

OCTUBRE 2022

GACETA 40
06-octubre-22

PROMUPINNA_ 42
ANEXO 1

GACETA 41
14-octubre-22

MANUAL DE OPERACIÓN (SARE). 42
ANEXO 2.

GACETA 42
20-octubre-22

GACETA 43
28-octubre-22

NOVIEMBRE 2022

GACETA 44
04-noviembre-22

GACETA 45_11
noviembre-22

GACETA 46_17
noviembre-22

GACETA 47
24-noviembre-22

DICIEMBRE 2022

GACETA 48_01
diciembre-22

GACETA 51_08
diciembre-22

GACETA 49_ ATLAS DE RIESGOS

GACETA 52_
15-diciembre-22

GACETA 50_PRIMER INFORME DE GOBIERNO

GACETA 53_16
diciembre-22

GACETA 54
26-diciembre-22

bottom of page